piątek, 28 grudnia 2018

Kolejne wysokie odszkodowanie za potrącenie rowerzysty


Przykład sprawy, w której uzyskaliśmy ponad 50.000 zł jako zadośćuczynienie i odszkodowanie za potrącenie rowerzysty przez samochód.

W dniu 28.12.2017r. około godziny 13:50  Pan G.M., jadąc na rowerze, został potrącony przez pojazd Ford Focus. Kierujący tym pojazdem, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście i doprowadził do zderzenia. Uderzenie nastąpiło z dużą siłą. Poszkodowany upadł na asfalt, uderzając głową w nawierzchnię drogi i stracił przytomność. Na miejsce zdarzenia została wezwana karetka pogotowia ratunkowego oraz policja. Poszkodowany został zabrany karetką na SOR, skąd został przekazany na oddział neurologii. Przeprowadzone w szpitalu badania wykazały liczne obrażenia ciała, tj. przede wszystkim liczne obrażenia głowy, stłuczenie obu płuc, metaliczne ciało obce w przełyku, stłuczenia i siniaki rąk i nóg. Łącznie w szpitalu Poszkodowany przebywał przez 21 dni. Został wypisany z zaleceniem dalszego leczenia w poradni neurologicznej i kardiologicznej. Leczenie trwało kilka miesięcy.

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie za potrącenie na rowerze. Zwróciliśmy się do ubezpieczyciela pojazdu o wypłatę stosownych świadczeń. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za wypadek, następnie wypłacił na rzecz Poszkodowanego kwotę 20.000 zł. W ocenie Kancelarii Effect, kwota ta nie była adekwatna do odniesionych obrażeń, w związku z czym, sprawa została skierowana na drogę sądową. W toku postępowania sądowego, jeszcze przed pierwszą rozprawą pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wystosował propozycję ugodową. Po dalszych negocjacjach udało się ustalić kwotę ugody na dodatkowe 30.000 zł. Łączne świadczenia przyznane Poszkodowanemu jako zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek na rowerze wyniosły ponad 50.000 zł.

Zostałeś potrącony przez samochód? Sprawdź jak możemy ci pomóc!


Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami. Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o odszkodowanie za potrącenie pieszego i odszkodowanie za potrącenie rowerzysty.

piątek, 15 września 2017

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej- co warto o nim wiedzieć

Zaczął się rok szkolny, więc jak co roku, rodzice stają przed kwestią ubezpieczenia swoich dzieci. Chociaż wiedza w tym zakresie ciągle wzrasta, to jednak warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, na jakich działa ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Przed wszystkim trzeba obalić mit, że szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Duża część rodziców o tym nie wie. Co więcej, nie wie o tym także spora część nauczycieli i dyrektorów, którzy czasem próbują wręcz wymusić na każdym z rodziców przystąpienie do grupowego ubezpieczenia, oferowanego przez danego ubezpieczyciela we współpracy ze szkołą.

Oczywiście ubezpieczenie NNW warto posiadać. Nieszczęśliwe wypadki chodzą po ludziach, zwłaszcza wśród dzieci, które z reguły do spokojnych istot nie należą 😉 Warto być więc zabezpieczonym na taką ewentualność, ale W SPOSÓB PRZEMYŚLANY ! Nie powinno się na ślepo opłacać polisy zaoferowanej w szkole. Przed tym należy sprawdzić jakie warunki ubezpieczenia są proponowane, tj. na jaką sumę dziecko jest ubezpieczone, jaka kwota odszkodowania jest wypłacana za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak wygląda zwrot kosztów leczenia oraz jakie jest odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Pozwoli to uniknąć późniejszego rozczarowania w razie zaistnienia wypadku. W naszej praktyce niejednokrotnie spotykaliśmy się bowiem z rozżalonymi rodzicami, których dziecko np. złamało rękę z koniecznością jej operacyjnego nastawiania, nosiło gips przez 2 miesiące, a ubezpieczyciel orzekł 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu i zgodnie z polisą zawartą na 10.000 zł wypłacił odszkodowanie w wysokości 100 zł.

Może się też okazać, że samemu znajdziemy ubezpieczenie bardziej dostosowane do naszych potrzeb. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, by takiego ubezpieczenia poszukać samodzielnie.

W kwestii samego ubezpieczenia warto też wiedzieć, że jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a więc od zdarzeń nagłych, wywołanych przyczyną zewnętrzną, w następstwie których ubezpieczony, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczeniem tym nie są więc objęte np. choroby, choćby poważne, chyba, że wyraźnie wymieniono je w polisie ubezpieczeniowej (często dotyczy to sepsy lub zawału serca). Poza tym, warunkiem wypłaty odszkodowania jest odniesienie w wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dziecko nie dostanie więc odszkodowania za potłuczenia, skręcenia czy skaleczenia. Szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia wynikają z jego ogólnych warunków. Warto się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy.

Warto też zauważyć, że zawarta umowa ubezpieczenia NNW trwa przez cały rok, a więc także w wakacje. Co więcej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko wypadki zaistniałe w szkole, ale również wszelkie inne nieszczęśliwe wypadki  (w domu, na placu zabaw, a nawet wypadki samochodowe).

Czasami zdarza się, że dziecko posiada kilka polis NNW – w szkole, na kolonii czy w klubie piłkarskim itp. W takiej sytuacji odszkodowania można żądać z każdej z tych polis z osobna. Trzeba też wiedzieć, że wypadek może zdarzyć się również z winy szkoły albo innego podmiotu. W takiej sytuacji, niezależnie od posiadania polisy NNW, można żądać  zadośćuczynienia i odszkodowania również od tego, kto doprowadził do wypadku lub od jego ubezpieczyciela (o ile sprawca posiada polisę OC). Jest to o tyle istotne, że sprawca szkody często sugeruje, że poszkodowany nie może żądać od niego świadczeń odszkodowawczych, ponieważ ma własną polisę NNW. Jest to nieprawda, ponieważ roszczenia te są od siebie zupełnie niezależne i inna jest ich podstawa prawna.

Artykuł przygotowany dla portalu: http://zresetowani.pl/

piątek, 17 marca 2017

Odszkodowanie po potrąceniu przez samochód - Przykładowa sprawa Kancelarii Effect

Przykładowa sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię w zakresie odszkodowania po potrąceniu przez samochód.


W lutym 2016 r., w godzinach wieczornych, Pani J. K. przechodziła przez przejście dla pieszych na jednym ze skrzyżowań w Łodzi. Przed rozpoczęciem przechodzenia przez przejście Poszkodowana upewniła się, że kierowca samochodu jadącego po prawym pasie zatrzymał się by ją przepuścić. Podczas przechodzenia przez ulicę, będąc już na drugim pasie ruchu i zbliżając się do wyspy dzielącej jezdnie, Poszkodowana została potrącona przez jadący lewem pasem samochód Alfa Romeo M. G. Uderzenie samochodu w pieszą nastąpiło z dużą prędkością. Poszkodowana upadła na asfalt, uderzając z dużą siłą, głową, w nawierzchnię drogi. Uderzenie było tak silne, że Poszkodowana doznała rozległych obrażeń głowy i straciła przytomność. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja oraz karetka pogotowia, która zabrała Poszkodowaną na SOR, z którego następnie skierowano Poszkodowaną na oddział neurochirurgii. Po wykonaniu badań stwierdzono u Poszkodowanej uraz czaszkowo-mózgowy, pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe w okolicy czołowej, złamanie podstawy i łuski kości potylicznej, złamanie skrzydła większego i mniejszego lewej kości klinowej, złamanie ściany bocznej lewej zatoki klinowej, złamanie wyrostka kolczystego kręgu C4 oraz stłuczenie płuc. Poszkodowana przebywała w szpitalu przez niemal miesiąc. Obecnym skutkiem wypadku są bóle i zawroty głowy, połączone z zaburzeniami równowagi i nudnościami, problemy z pamięcią i ze snem, a także zaburzenia zmysłu węchu i smaku. 

Niedługo po wyjściu ze szpitala, Poszkodowana wraz z mężem rozpoczęli poszukiwania kancelarii odszkodowawczej. Natrafili na ofertę jednej z firm, której przedstawicielka przyjechała do Poszkodowanej aby podpisać umowę i pełnomocnictwo. Po podpisaniu dokumentów, kontakt z przedstawicielką niestety się urwał, a dokumenty zaginęły. Poszkodowana zwróciła się o pomoc do Kancelarii Effect. Kancelaria najpierw pomogła rozwiązać niekorzystną umowę, a następnie rozpoczęła działania odszkodowawcze. 

W toku działań odszkodowawczych, ubezpieczyciel sprawcy wypadku przyjął swoją odpowiedzialność, po czym wypłacił na rzecz Poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości niemal 30.000 zł. W ocenie Kancelarii Effect, kwota ta nie była adekwatna do odniesionych obrażeń, w związku z czym złożono odwołanie od decyzji. Po odwołaniu rozpoczęły się negocjacje ugodowe, które pozwoliły uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszej przez samochód w łącznej wysokości 67908,57 zł.


Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami:


Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku (parku wodnym)

Wizyty w aquaparkach stały się jedną z ulubionych rozrywek rodzin z dziećmi. Niestety, wraz ze wzrostem popularności aquaparków wzrosła również liczba wypadków, które się w nich zdarzają. Często są to wypadki stosunkowo niegroźne, jednak zdarzają się również wypadki bardzo poważne. Za szkody poniesione w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile poszkodowany nie ponosi wyłącznej winy za jego powstanie.

Parki wodne (aquaparki) są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej. Bez tych sił byłoby to niemożliwe. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”

Odpowiedzialność aquaparku jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że właściciel lub zarządca obiektu jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie, nie musi udowadniać winy właściciela lub zarządcy obiektu za zaistniałe zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w aquaparku, który nie wynika z winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Aquaparki posiadają ubezpieczenie OC od tego typu zdarzeń, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek w aquaparku, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami:
 • telefonicznie, pod numerami (12) 631 14 51 lub 690 454 238,
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl,
 • poprzez formularz kontaktowy.
Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.

niedziela, 27 listopada 2016

WYPADEK SAMOCHODOWY Z WINY RODZICA A ODSZKODOWANIE DLA DZIECKA JADĄCEGO JAKO PASAŻER


Nie wszyscy wiedzą, że dziecko jadące jako pasażer samochodu, ma prawo do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy, nawet jeżeli sprawcą wypadku jest jeden z jego rodziców.

Dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy małoletni pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Niejednokrotnie zdarza się, że rodzice poszkodowanych dzieci nie chcą lub boją się dochodzić należnego zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (mama, tata, rodzeństwo). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE DZIECKA POSZKODOWANEGO W WYPADKU


Dziecko poszkodowane w wypadku samochodowym może ubiegać się o wypłatę z polisy OC następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania);
 • renty.

W sytuacji, gdy dziecko poszkodowane w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego dziecka pojazdu mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny.

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY DLA DZIECKA POSZKODOWANEGO W WYPADKU SAMOCHODOWYM


Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

Jako, że małoletni do lat 18 nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, to w postępowaniu odszkodowawczym (oraz w ewentualnym postępowaniu sądowym), poszkodowane dziecko musi być reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego. W niektórych sytuacjach (np. zawarcie ugody z ubezpieczycielem) może być wymagana również zgoda właściwego sądu rodzinnego.

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane pasażerom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy dziecko poszkodowane w wypadku reprezentowane jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Jeżeli Państwa dziecko miało wypadek jako pasażer pojazdu to na pewno warto się z nami skontaktować:

 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51, 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl.

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia odszkodowania dla dziecka za wypadek samochodowy.